Coaching

All coachning går ut på att få individen att upptäcka sina styrkor och att kunna använda dem på ett optimalt sätt. Det kan också innebära att undanröja eller ta sig förbi vissa hinder, att kunna formulera sina mål och hur man når dem. Coaching har ofta en effekt att den frigör energi och kreativitet hos personen. Sist men inte minst handlar det ofta om att förändra individens syn på sig själv.

Eftersom coaching handlar om att stärka och utveckla individen, så kan det användas vid olika situationer i livet. Det kan handla om att utvecklas som chef/ledare, att hitta nya strategier i karriären, att hitta nytt jobb, att nå affärs-/verksamhetsmål eller för att nå mål i livet.