L.Å Suceso arbetar för att skapa ökad hälsa och välmående hos både individ och företag. Vårt mål är att stötta dig i din personliga utveckling och/eller till ett framgångsrikt ledarskap. Med hjälp av L. Å Suceso får du ökad medvetenhet om dig själv och/eller ditt ledarskap.


Kurs i Stresshantering

Allt fler människor upplever stress i vardagen och i arbetslivet!Stresshantering kan hjälpa dig till en bättre balans i livet.