Rehabilitering

L.Å. Suceso har 15 års erfarenhet av att ha jobbat med olika rehabiliteringsfrågor. Dels mot myndigheter, med uppdrag av Försäkringskassan men också i flertalet rehabiliteringsuppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi arbetar även med rehabiliteringsfrågor inom den kommunala och privata sektorn.