Samtalsstöd

Motiven för samtal kan variera. Man kan må dåligt utan att riktigt förstå varför. Man kan ha hamnat i någon typ av kris eller så kanske man bara känner att man har hamnat i en återvändsgränd. Med hjälp av samtal kan du få hjälp att medvetandegöra processerna bakom ditt beteende, tankar och känslor.
Första mötet utgörs av ett bedömningssamtal, för vidare och upplägg/planering.