Privatpersoner

Vem är jag? Vad vill jag? Hur vill jag ha det i livet? Varför uppnår jag inte mina mål? Varför är jag inte nöjd med mig själv? Känner du igen dig i några av dessa frågor? En coach kan ge dig möjlighet att identifiera och utforska dina behov och önskningar både privat men också yrkesmässiga och öka medvetenheten kring din fulla kapacitet.

Coachprocessen som vi tillämpar:

  • Nuläget, fastställa behovet
  • Önskat läge, formulera mål
  • Identifiera drivkrafter, motivation
  • Identifiera eventuella hinder/resurser
  • upprätta en handlingsplan, vad gör du när och hur
  • genomföra åtgärder
  • utvärdering