Företagare

Genom coaching hjälper vi dig att uppnå dina visioner och skapa det resultat du söker. Du får hjälp att identifiera dina egna mål och hur du ska kunna uppnå dem. Coaching är ett kraftfullt verktyg som vi använder för att uppnå mål och stärka självkänslan.

Vi kan även hjälpa din personal med omställningsprocesser och karriärscoaching.

Coachprocessen som vi tillämpar:

  • Nuläget, fastställa behovet
  • Önskat läge, formulera mål
  • Identifiera drivkrafter, motivation
  • Identifiera eventuella hinder/resurser
  • upprätta en handlingsplan, vad gör du när och hur
  • genomföra åtgärder
  • utvärdering